Annosjakelu

Koneellinen annosjakelu on palvelumuoto, jonka Jalasjärven apteekki tarjoaa kunnan ylläpitämien hoitokotien ja kotisairaanhoidon asiakkaille. Siinä apteekki tarkistaa asiakkaan kokonaislääkityksen ja toimittaa säännöllisesti käytettävät tabletit ja kapselit valmiiksi jaeltuina, muovisiin kerta-annospusseihin pakattuina.

Lääkkeet toimitetaan apteekilta kahden viikon erissä. Tämä vähentää muutostilanteissa kotiin kertyvien, käyttämättömien lääkkeiden määrää. Lääkkeiden mukana asiakas saa aina uuden lääkityskortin, jossa on ajan tasalla oleva tieto lääkityksestä. Tämä lääkityskortti kannattaa ottaa mukaan lääkärikäynnille.

Annosjakelupalvelulla pyritään turvaamaan lääkityksen oikeellisuus ja suuntaamaan hoitohenkilökunnan työ asiakkaan kohtaamiseen. Yleensä myös hoitomyöntyvyys eli lääkkeiden käyttö sovitusti paranee, kun apteekki huolehtii lääkejakelusta ja resepteistä. Annosjakeluun sisältyvä jakelupalkkio sekä asiakkaalle toimitetut lääkkeet laskutetaan kahden viikon jaksoissa.

Lääkkeet jaellaan annoksiin koneellisesti, Helsingissä toimivassa annosjakeluyksikössä (Pharmac Finland Oy). Tätä ns. sopimusvalmistusta sitoo apteekkitoimintaan kuuluva vaitiolovelvollisuus asiakkaiden henkilö- ja lääkitystietojen osalta.