Lääkejätteet

Apteekkimme ottaa kotitalouksilta maksutta vastaan vanhentuneita tai muuten käyttämättä jääneitä lääkkeitä. Tuo lääkkeet apteekkiin alkuperäispakkauksissaan. Poista lääkepakkauksista potilastietoja sisältävät merkinnät.

  • Jodia sisältävät lääkkeet (Jodix, Betadine) on tuotava alkuperäispakkauksissaan erillään muista lääkkeistä.
  • Erittele myös elohopeaa sisältävät kuumemittarit, jota sisältävät vain vanhanaikaiset kuumemittarit. Tavalliset kuumemittarit sekä digitaaliset mittarit (joista on patterit poistettu) voitte hävittää sekajätteen mukana. Paristot viedään paristonkeräykseen.
  • Palauta ruiskut ja neulat erillään muusta lääkejätteestä. Pakkaa ne läpäisemättömään pakkaukseen, kuten tyhjään muovipulloon tai lasipurkkiin.
  • Tyhjät pakkaukset, kuten insuliinikynät, ovat kaatopaikkajätettä.
  • APTEEKISTA OSTETUT ELINTARVIKKEET, VITAMIINIT TAI KOSMEETTISET TUOTTEET EIVÄT OLE LÄÄKEJÄTETTÄ, NE VOI HÄVITTÄÄ KOTITALOUSJÄTTEEN MUKANA.